MENU

BODEM INFORMATIEEen praktische invulling van de bodemwetgeving in Vlaanderen

Bodeminformatie

Algemeen De bodemwetgeving in Vlaanderen bestaat uit het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het bijhorende uitvoeringsbesluit ‘Vlarebo’. Daarnaast zijn er standaardprocedures die een verdere invulling geven aan de wetgeving en die dienen gevolgd te worden door de bodemsaneringsdeskundige. Het is niet eenvoudig om een overzicht te hebben van alle deze onderdelen en de verplichtingen die op u kunnen rusten.

Praktisch Op de website ‘Bodeminformatie’ kan u op eenvoudige wijze nagaan welke verplichtingen op u kunnen rusten in het kader van de Bodemwetgeving. Hiertoe werden een aantal naslagwerken opgesteld aan de hand van de dagelijkse praktijk. De auteur Raf Engels is sinds 1996 werkzaam op de bodemafdeling van de OVAM. Vanaf 1 januari 2016 is hij teamverantwoordelijke van het team klantenbeheer bij de OVAM. Daarnaast is hij ook gastdocent en treedt hij veelvuldig op als gastspreker op studiedagen.

Nieuw op deze website Op 29 november 2017 keurde de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen goed van het Bodemdecreet. Vanaf 12 februari 2018 kan een particuliere eigenaar onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van onderzoeksplicht bekomen. Bedrijvencentra, die vallen onder artikel 577-2 hebben gelijkaardige verplichtingen dan appartementen bij overdracht. Vanaf 1 april 2018 zal de OVAM niet langer ieder bodemonderzoek aan een conformiteitsonderzoek onderwerpen. De verantwoordelijkheid ligt bij de bodemdeskundige. Meer info kan u vinden op de andere webpagina's of in het cahier 2018.