MENU

BODEM INFORMATIEEen praktische invulling van de bodemwetgeving in Vlaanderen

Bodeminformatie

Algemeen De bodemwetgeving in Vlaanderen bestaat uit het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het bijhorende uitvoeringsbesluit ‘Vlarebo’. Daarnaast zijn er standaardprocedures die een verdere invulling geven aan de wetgeving en die dienen gevolgd te worden door de bodemsaneringsdeskundige. Het is voor de niet bodemsaneringsdeskundige niet eenvoudig om een overzicht te hebben van alle deze onderdelen en de verplichtingen die op u kunnen rusten.

Praktisch Op de website ‘Bodeminformatie’ kan u op eenvoudige wijze nagaan welke verplichtingen op u kunnen rusten in het kader van de Bodemwetgeving. Hiertoe werden een aantal naslagwerken opgesteld aan de hand van de dagelijkse praktijk. De auteur Raf Engels is sinds 1996 werkzaam op de bodemafdeling van de OVAM. Vanaf 1 januari 2016 is hij teamverantwoordelijke van het team klantenbeheer bij de OVAM. Daarnaast is hij ook gastdocent en treedt hij veelvuldig op als gastspreker op studiedagen.

Nieuw op deze website Op 1 oktober 2017 worden een aantal versoepelingen van de standaardprocedure van oriënterend bodemonderzoek van kracht. Meer info op het tabblad: wijzigingen Vlaamse bodemwetgeving. De OVAM heeft naar jaarlijkse gewoonte ook de regeling voor de behandeling van dossiers voor het eindejaar kenbaar gemaakt. Meer info: op het tabblad: OVAM-nieuws.