MENU

BODEM INFORMATIEEen praktische invulling van de bodemwetgeving in Vlaanderen

Bodeminformatie

Algemeen De bodemwetgeving in Vlaanderen bestaat uit het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het bijhorende uitvoeringsbesluit ‘Vlarebo’. Daarnaast zijn er standaardprocedures die een verdere invulling geven aan de wetgeving en die dienen gevolgd te worden door de bodemsaneringsdeskundige. Het is voor de niet bodemsaneringsdeskundige niet eenvoudig om een overzicht te hebben van alle deze onderdelen en de verplichtingen die op u kunnen rusten.

Praktisch Op de website ‘Bodeminformatie’ kan u op eenvoudige wijze nagaan welke verplichtingen op u kunnen rusten in het kader van de Bodemwetgeving. Hiertoe werden een aantal naslagwerken opgesteld aan de hand van de dagelijkse praktijk. De auteur Raf Engels is sinds 1996 werkzaam op de bodemafdeling van de OVAM. Vanaf 1 januari 2016 is hij teamverantwoordelijke van het team klantenbeheer bij de OVAM. Daarnaast is hij ook gastdocent en treedt hij veelvuldig op als gastspreker op studiedagen.

Nieuw op deze website Op 23 februari 2017 traden een aantal wijzigingen in voege ten gevolge van de Omgevingsvergunning. Denk hierbij aan de indelingslijst van hinderlijke inrichtingen die is verschoven van bijlage I van Vlarem I naar bijlage I van Vlarem II. Daarnaast werden ook de standaardprocedures aangepast. Meer info kan u vinden in cahier 2017.